Retourbeleid

Het herroepingsrecht voor consumenten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u gebruik te maken van ons digitale serviceformulier.

Klik hier voor het downloaden van het serviceformulier. U kunt het serviceformulier ingevuld versturen naar tools@akblongs.nl.

Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u na ontvangst van uw serviceformulier een ontvangstbevestiging e-mailen. Binnen uiterlijk 14 dagen na het toesturen van het serviceformulier dient u de producten terug te sturen.

Richtlijnen

Voor alle retourzendingen gelden de volgende richtlijnen ten aanzien van de zending:
• Het product dient retour gezonden te worden in de originele onbeschadigde verpakking voorzien van een omdoos.
• Bij beschadiging van het product of de originele verpakking wordt het product niet retour genomen.
• Het product dient volledig met alle accessoires, kabels, boekjes, etc. ingeleverd te worden.
• Gelieve geen stickers, plakband of etiketten op de originele verpakking aanbrengen.
• Stuur de producten altijd voldoende gefrankeerd naar AKB Longs B.V..
• Ongefrankeerde pakketten of onder rembours opgestuurde pakketten worden niet door ons geaccepteerd.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het boeken van een reis, het afsluiten van
  een abonnement, het downloaden van een e-book, film, cd etc.), zoals assemblage en installatie.
• Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals een op maat gemaakt systeem.
• Cd's, dvd's, blu-ray discs of software waarvan de verzegeling verbroken is.
• Zakelijke overeenkomsten.

Als u vragen heeft kunt u altijd mailen naar tools@akblongs.nl