Gecertificeerd kwaliteits- en milieu managementsysteem volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Voor AKB Longs B.V. heeft de hoogste kwaliteit niet alleen prioriteit bij de producten maar ook bij de arbeidsprocessen en de totale bedrijfsorganisatie. Om dit aan onze klanten en zakenpartners te tonen en om het hun mogelijk te maken onze prestaties objectief en transparant te beoordelen, hebben we ons kwaliteits- en milieu managementsysteem vrijwillig laten toetsen aan de criteria van ISO 9001 en ISO 14001.

ISO 9001 is de meest toegepaste standaard voor kwaliteitsmanagement ter wereld en wordt in meer dan 100 landen erkend.

ISO 14001 richt zich op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

Via het door AKB Longs B.V. gevoerde milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering, wat als doel heeft een continue verbetering van milieuprestaties van de organisatie. Het milieumanagementsysteem zorgt voor een beheersing en vermindering van de milieueffecten (risico’s) van de bedrijfsvoering.

De certificaten sluiten naadloos aan op het bestaande beleid gevoerd door AKB Longs B.V. Gestreefd wordt naar het behalen van de bedrijfsdoelen zonder schade aan te brengen aan mens en milieu. Goed werkgeverschap betekent voor AKB Longs B.V. ook werken onder goede en gezonde omstandigheden.

Klik op onderstaande logo's voor het openen van de diverse certificaten.